Członkostwo:
 

Towarzystwo Genealogiczne
Prus Wschodnich i Zachodnich

(Verein für Familienforschung

in Ost- & Westpreußen e.V.)
 

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
 

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

 

 

Usługi archiwalne
 

Usługi genealogiczne
 

stat4u